Nowości na temat platformy nauczającej

Nowości na temat platformy nauczającej

Wspólna platforma e-learningowa zawiera wszystkie materiały szkoleniowe i edukacyjne które podzielone są na moduły dotyczące czytania, pisania, mówienia, wymowy i gramatyki. Platforma e-learningowa została oparta na szeroko zakrojonych badaniach i dobrych praktykach przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Narzędzia platformy obejmują programy szkoleniowe i edukacyjne, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej projektu – w górnym prawym rogu umieszczona została ikona M, która przekierowuje nas do platformy lerningowej. Wszystko zostało oparte na szeroko zakrojonych badaniach i przykładach najlepszych praktyk ze wszystkich krajów partnerskich. Portal ten ma na celu identyfikację i promowanie metod, praktyk, projektów, polityk i metod uczenia się, które pomagają uchodźcom zintegrować się ze społeczeństwem przyjmującym.