Autor: <span>Inclusion App</span>

Nowości na temat platformy nauczającej

Wspólna platforma e-learningowa zawiera wszystkie materiały szkoleniowe i edukacyjne które podzielone są na moduły dotyczące czytania, pisania, mówienia, wymowy i gramatyki. Platforma e-learningowa została oparta na szeroko zakrojonych badaniach i dobrych praktykach przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Narzędzia platformy obejmują programy szkoleniowe i edukacyjne, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony …

Nowości na temat gry InclusionApp

Nasza gra projektu InclusionAPP została opracowana i gotowa do pobrania! Dzięki grze RI&AS (uchodźcy, imigranci i azylanci) będą mogli poznać kulturę i język kraju przyjmującego np Polski, Portugalii, Grecji, Belgii czy Wielkiej Brytanii. Gra została zaprojektowana jako przyjazna dla użytkownika aplikacja, która pozwoli użytkownikom osiągnąć swój cel i zintegrować się …

Spotkanie międzynarodowe w Southampton, Wielka Brytania

Partnerzy InclusionApp spotkali się ponownie 9 września 2022 r. w Eurospeak Language School w Southampton w Wielkiej Brytanii. Partnerzy mieli okazję przejrzeć wszelkie ważne aktualizacje aplikacji i platformy szkoleniowej, które są obecnie w fazie rozwoju. Platforma e-learningowa koncentrowała się przede wszystkim na dodawaniu dodatkowych treści językowych. Na szczęście partnerstwo składa …

Spotkanie międzynarodowe w Vilamoura, Portugalia

Partnerzy spotkali się w Vilamoura w Portugalii 15.05.2022, aby omówić bieżące wyniki i wszystkie zadania związane z projektem, nad którym pracują partnerzy, a także stan rozpowszechnienia projektu i nadchodzące wydarzenia upowszechniające. Partnerzy przetestowali grę InclusionApp i można ją teraz pobrać ze Sklepu Google Play, znajduje się ona pod linkiem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovationfrontiers.InclusionApp&hl=en_GB&gl=US …

Spotkanie międzynarodowe w Brukseli, Belgia

„Inclusion App to projekt sfinansowany z Uni Europejskiej w ramach programu Erasmus+ łączących partnerów z Grecji, Polski, Belgii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Głównym celem projektu jest pomoc uchodźcom, imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl w nauce języka i kultury kraju przyjmującego poprzez grę mobilną. Wspólna platforma e-learningowa będzie wspierać …

Spotkanie międzynarodowe w Grecji

26 września partnerzy projektu InclusionApp spotkali się pierwszy raz face to face. Celem spotkania była wymiana informacji na temat postępów poczynionych w zakresie dwóch rezultatów projektu, a także dalszych kroków dla tych działań. Głównym celem projektu InclusionApp jest pomoc RI&AS (uchodźcom, imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl) w nauce …