Inclusion App

Informacje o partnerach

Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum oferuje kierunki biznesowe i pedagogiczne, psychologię, dietetykę, pedagogikę i nauki społeczne. Światowej klasy placówka uczelniana oraz wyjątkowa atmosfera szkoleniowa promowana przez wysoce kompetentnych i najwybitniejszych specjalistów, praktyków i nauczycieli akademickich gwarantują unikalny i ambitny program nauczania, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne bedace tak pożądane w życiu zawodowym. Studenci uczą się, jak wykorzystywać zdobyte umiejętności i wiedzę, a także rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy zawodowe. SSW COLLEGIUM BALTICUM prowadzi liczne projekty badawcze i edukacyjne, współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, zdrowotnymi, sportowymi i biznesowymi, prowadzi działalność lokalną i regionalną w zakresie organizacji konferencji i warsztatów, pracy socjalnej i aktywizacji społecznej. Wybitni i dobrze wykwalifikowani menedżerowie, zdeterminowani studenci i pracownicy naukowi gwarantują jej pomyślny rozwój i zaangażowanie w różnorodne projekty tematyczne związane z rozwojem nowych pomysłów i usług, tworzeniem programów nauczania, przygotowaniem programu zajęć, opracowaniem materiałów i terminologii do kursów tematycznych i innych. Dział pedagogiki SSW CB oferuje szeroką gamę kursów i zajęć, w tym warsztaty i seminaria związane z edukacją wczesnoszkolną, pedagogiką i promocją zdrowia, pedagogiką społeczną w kontekście pracy socjalnej, pedagogiki terapeutycznej i resocjalizacji, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, ochrony środowiska studia i kursy językowe. Ponadto uczymy jak pracować z dziećmi i ich rodzinami, świadczyć profesjonalną pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, zwłaszcza tym, którzy cierpią z powodu przemocy w rodzinie, problemami zdrowotnymi i słabą sytuacją społeczną, a także pochodzącym ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Collegium Balticum współpracuje ze szkołami podstawowymi i średnimi, realizuje kilka projektów edukacyjnych, oferuje specjalistyczne szkolenia zarówno dla nauczycieli, trenerów jak i dzieci. Władze traktują priorytetowo kwestie związane z rozwojem oferty edukacyjnej uczelni, a także z rozwojem działalności naukowej. Niezbędne jest stworzenie odpowiedniego zaplecza intelektualnego i materialnego, aby przyciągnąć kadrę naukową, akademicką oraz młodych dorosłych – przyszłych studentów.

Contact
Evelina K. Goździk – project@medyk.edu.pl

Website
https://www.cb.szczecin.pl


TropicalAstral Lda

TropicalAstral Lda to prywatna firma zajmująca się tłumaczeniem oraz edukacją językową dorosłych. Skoncentrowana jest głównie na klientach korporacyjnych w regionie Algarve oferującą prywatne lekcje języka biznesowego dla kadry kierowniczej. Kursy oferują naukę głównych języków europejskich. Oprócz szkoleń językowych TropicalAstral oferuje tłumaczenia, korektę, edycję, lektorowanie i tworzenie napisów.

TropicalAstral posiada duże doświadczenie w zakresie zasobów edukacyjnych, tworzenia stron internetowych oraz aplikacji mobilnych jak i produkcję treści. Właściciel i kluczowy pracownik TropicalAstral stworzył również stronę internetową narzędzi dla nauczycieli „The Language Menu”, która liczy około 33 000 nauczycieli na całym świecie. To techniczne i kreatywne doświadczenie jest również kluczowym wkładem, jaki TropicalAstral może wnieść do projektu.

Chociaż TropicalAstral jest nowo utworzoną firmą, zatrudnia pracowników z wielu różnych krajów, z których wszystkie były wcześniej zaangażowane w projekty UE w przeszłości.

Materiały dydaktyczne przygotowane przez pracowników TropicalAstral można znaleźć bezpłatnie w różnych językach na stronach takich jak Scribd.com, TeachersPayTeachers, SlideShare oraz na wielu innych platformach internetowych.

Contact
Veronica Gelfgren – veronica@tropicalastral.com
Sofia Nunes Mexia – mexiasofia@gmail.com

Website
https://tropicalastral.com/


Welcome Home International ASBL

Welcome Home International ASBL to mała organizacja pozarządowa założona w marcu 2018 roku.
Zainspirował nas wolontariat, w ramach którego jako gospodarzy przyjęliśmy do naszych domów wiele osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców. Staliśmy się dla nich pierwszym punktem kontaktowym i często korzystaliśmy z pomocy prawnej, medycznej i kolezenskiej. Uznaliśmy wówczas, że przyjęte przez władze sformalizowane metody integracji zaspokajały tylko część ich potrzeb. Pozostała część to potrzebny czynnik ludzki, obejmujący nawiązywanie kontaktów w społeczności, zapoznanie języka, edukację i prawdziwą komunikację nieformalna.

Teraz, jako organizacja, nasza filozofia jest taka, iż ​​integracja to droga dwukierunkowa. Poszukujemy innowacyjnych metod wspierania migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl przybywających do naszych społeczeństw. Wdrażamy i opracowujemy praktyczne projekty angażujące wolontariuszy ze społeczności, aby stworzyć środowiska, w których nowoprzybyli i członkowie lokalnej społeczności mogą zdobyć narzędzia i informacje, których potrzebują, aby pomóc w integracji.

Oprócz naszych programów wolontariatu, uczestniczymy w międzynarodowych projektach mających na celu poprawę sytuacji uchodźców w Europie. Opracowując bezpłatne aplikacje telefoniczne do nauki języków, tworząc zainteresowanie, oparte na uczeniu się poprzez gry i projektując treści kursów dla nieformalnych zajęć edukacyjnych, Welcome Home International dąży do stworzenia przyjaznego środowiska dla przybywających migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Contact
Barbara Winn-Hagelstam – barbara@welcomehome.international

Website
https://www.welcomehome.international/


Eurospeak Language Schools Ltd

Eurospeak Language Schools Ltd, jest prywatną szkołą języka angielskiego akredytowaną przez British Council oraz Independent Schools Inspectorate (ISI). Posiada licencję UKVI Tier 2 General i Tier 4 General systemu punktowego. Założona w 1991 roku szkoła jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge English oraz należy do centrum szkolenia nauczycieli Trinity College London. Oferuje różnorodne kursy językowe i szkolenia zawodowe. Ich głównym celem jest zapewnienie wszystkim uczącym się najlepszej okazji do poprawy swojego życia i dążenie do zapewnienia im niezbędnych umiejętności, których potrzebują zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym w celu osiągnięcia sukcesu. Pomagając im w opanowaniu umiejętności, których potrzebują, szkoła jest pewna, że ich uczniowie będą wieść udane i szczęśliwe życie, gdziekolwiek zdecydują się żyć i pracować. Cenią sobie również integralność i harmonię między studentami, z ich zróżnicowanymi kulturami i narodowościami, aby rozwijać własne, silne poczucie wspólnoty.

Contact
Kelsea Mucherino – erasmus@eurospeak.org.uk

Website
https://eurospeak.ac.uk/


Innovation Frontiers IKE

Innovation Frontiers IKE to innowacyjna firma edukacyjna i badawcza działająca w ścisłej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, takimi jak uniwersytety, szkoły, ośrodki dla dorosłych i zawodowe oraz organizacje pozarządowe zorientowane na edukację, których głównym celem jest rozwijanie nowych podejść edukacyjnych. Firma bada nowe sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii i nowoczesnych metod nauczania w celu poprawy środowiska uczenia się przez całe życie i uczynienia nauki bardziej dostępnym i przyjemniejszym. Ponadto firma integruje implikacje neuronauki edukacyjnej w klasie, aby poprawić efektywność uczenia się i nauczania. Opracowujemy, wdrażamy i koordynujemy projekty edukacyjne związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Projekty te obejmują robotykę, korepetycje online, produkcję cyfrowych zasobów edukacyjnych, rozwój wieloplatformowych gier edukacyjnych, zarządzanie i optymalizację platform edukacyjnych, edukację mediów i integrację ICT w klasach. Wszystko po to, aby usprawnić proces uczenia się.

Contact
Panagiotis Psomos – innovafrontiers@gmail.com

Website
https://innovationfrontiers.gr/