Inclusion App

Projekt

Głównym celem projektu InclusionApp jest pomoc RI&AS (uchodźcom, imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl) w nauce języka i kultury kraju przyjmującego poprzez mobilną grę i dostęp do dobrych praktyk przeciwko społecznemu wykluczeniu poprzez współpracującą platformę e-learningową. W szczególności cele projektu można przedstawić dwojako :

display image

(a)

Zaprojektowanie, wdrożenie i ocena mobilnej gry do nauki języka i kultury kraju goszczącego (gra mobilna InclusionApp) dla RI&AS.

Aplikacja na Androida | Aplikacja na iOS

(b)

Stworzenie wspólnego portalu e-learningowego zawierającego dobre praktyki przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu RI&AS.

Przejdź do portalu

Po zakończeniu tworzenia oprogramowania przeprowadzimy próbę na dużą skalę, w której zaangażujemy co najmniej 200 RI&AS (uchodźców, imigrantów i osób ubiegających się o azyl) i będziemy obserwować ich sukcesy w nauce, a co najważniejsze, ich włączenie do kraju przyjmującego za pomocą naszej gry. Następnie grę mobilną zostanie dokończona i udostępniona w całej UE. Publikacje naukowe będą publikowane w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych i konferencjach z wynikami ewaluacji.