Διακρατική Συνάντηση στις Βρυξέλλες, Βέλγιο

Διακρατική Συνάντηση στις Βρυξέλλες, Βέλγιο

Το Inclusion App, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, συγκεντρώνει εταίρους από την Ελλάδα, την Πολωνία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο να μάθουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής μέσω ενός παιχνιδιού για κινητά. Μια συνεργατική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα υποστηρίξει το παιχνίδι με γλωσσικές ενότητες σχετικά με την ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία, την προφορά και τη γραμματική. Άλλα στοιχεία του έργου θα παρέχουν έναν οδηγό επιβίωσης που θα περιλαμβάνει όλους τους σημαντικούς συνδέσμους και συνδέσεις για νεοεισερχόμενους στις πέντε χώρες εταίρους.
Το παιχνίδι για κινητά είναι ένα δωμάτιο διαφυγής όπου ο παίκτης πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις για να μετακινηθεί σε μια σειρά από δωμάτια και να κερδίσει το παιχνίδι. Οι ερωτήσεις σχετικά με τη χώρα υποδοχής μπορούν να διαβαστούν είτε στη γλώσσα της χώρας είτε στα αγγλικά, αραβικά, φαρσί, κουρμάντζι, τιγκρίνια και ουκρανικά. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες πολιτισμού, γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας και κουζίνας.
Η κοινοπραξία Inclusionapp είχε τη δεύτερη διεθνική της συνάντηση για το έργο στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, στις 3 Απριλίου. Συζήτησαν το gameplay και το περιεχόμενο και θέματα για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Τα επόμενα βήματα θα είναι η μετάφραση του περιεχομένου της εφαρμογής και η περαιτέρω ανάπτυξη του παιχνιδιού και της πλατφόρμας.
Το InclusionApp βρίσκεται στο δεύτερο έτος ανάπτυξής του και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.