Διεθνική Συνάντηση στην Ελλάδα

Στις 26 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του έργου InclusionApp συναντήθηκαν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο σχετικά με δύο αποτελέσματα του έργου και τα επόμενα βήματα για αυτές τις δραστηριότητες. Ο κύριος στόχος του έργου InclusionApp είναι να βοηθήσει τους …