Διακρατική Συνάντηση στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας

Διακρατική Συνάντηση στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας

Οι εταίροι συναντήθηκαν στη Vilamoura στις 15.05.2022 για να συζητήσουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και όλες τις εργασίες που σχετίζονται με το έργο στο οποίο εργάζονται οι εταίροι, καθώς και την κατάσταση διάδοσης του έργου και τις επερχόμενες πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. . Οι συνεργάτες έχουν δοκιμάσει το παιχνίδι InclusionApp και τώρα μπορείτε να το κατεβάσετε από το Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovationfrontiers.InclusionApp&hl=el_GB&gl=US. Η πλατφόρμα μάθησης είναι πλέον διαθέσιμη και στο https://platform.inclusionapp.eu/