Spotkanie międzynarodowe w Southampton, Wielka Brytania

Spotkanie międzynarodowe w Southampton, Wielka Brytania

Partnerzy InclusionApp spotkali się ponownie 9 września 2022 r. w Eurospeak Language School w Southampton w Wielkiej Brytanii. Partnerzy mieli okazję przejrzeć wszelkie ważne aktualizacje aplikacji i platformy szkoleniowej, które są obecnie w fazie rozwoju. Platforma e-learningowa koncentrowała się przede wszystkim na dodawaniu dodatkowych treści językowych. Na szczęście partnerstwo składa się z wielu ekspertów w dziedzinie nauki języków, którzy byli w stanie zaoferować swoje porady, jak uwzględnić określone wskazówki w wymowie, a także zapewnić uczącym się test poziomu języka, aby byli świadomi swoich aktualnych potrzeb językowych. Na koniec omówiono pracę partnerów w zakresie rozpowszechniania, koncentrując się na dalszej promocji strony internetowej projektu i tworzeniu dodatkowych materiałów rozpowszechniających (takich jak film promocyjny, który będzie dostępny wkrótce).