Νέα για το παιχνίδι του InclusionApp

Νέα για το παιχνίδι του InclusionApp

Το σοβαρό παιχνίδι του InclusionAPP έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο για λήψη! Μέσω του παιχνιδιού οι πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο θα μπορέσουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, είτε είναι η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, το Βέλγιο ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να είναι μια φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή που θα επιτρέπει στους παίκτες να φτάσουν τον στόχο τους και τελικά να ενσωματωθούν στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες με ολοκληρωμένο τρόπο. Όπως όλα τα σοβαρά παιχνίδια, το παιχνίδι του InclusionAPP θα παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο εκμάθησης. Μέσω οπτικοακουστικών στοιχείων και πολύτιμων υλικών θα βοηθήσουν την RI&AS στη διαδικασία εξοικείωσης με τη χώρα υποδοχής και θα τους διευκολύνει στη διαδικασία εξοικείωσης με το νέο τους περιβάλλον και να αισθανθούν ότι ανήκουν εκεί. Με τη μορφή δωματίων απόδρασης, το παιχνίδι παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία καθώς και απαραίτητες πληροφορίες σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η ιστορία, η γλώσσα και το φαγητό, βοηθώντας τους τελικούς χρήστες να αποκτήσουν κάποιες βασικές πληροφορίες που αργότερα θα μπορούσαν να αυξηθούν με μεγαλύτερη ευκολία.